Učiteľ - ako pošlem cez EduPage výzvu rodičom na odovzdanie informovaného súhlasu?

súhlasy, postup do vyššieho kola

V Zozname súťažiacich vyberte postupujúceho žiaka zaregistrovaného do vyššieho kola danej súťaže. Kliknite na tlačidlo Informovať súťažiacich:


V novom okne zaškrtnite možnosť, že správa bude obsahovať výzvu na súhlas. Prípadne vyberte aj ďalšie informácie, ktoré bude správa obsahovať. Alebo pridajte svoj vlastný text na záver správy:


Žiakovi aj jeho rodičovi príde do EduPage nová Správa. Obsahuje návod pre rodiča ako vo svojej aplikácii udeliť súhlas pre organizátora danej súťaže:

Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely súťaží?
Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?

Viac návodov: Súťaže