Ako správne zadávať žiakom materiály na online štúdium?

Slovenčina Deutsch Čeština

V prípade, že škola zostane zatvorená napríklad z dôvodu chrípkových prázdnin, EduPage poskytuje učiteľom možnosti, ako zabezpečiť vyučovanie online.

Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?

Učiteľ môže žiakom pripraviť EduPage prezentáciu, alebo im prideliť iný materiál.
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?

K prideleným študijným materiálom si učiteľ vie v EduPage jednoducho pripraviť kontrolné otázky, ktoré môže zadať žiakom na domácu úlohu. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí a učiteľ si môže pozrieť výsledky.

Ako pripraviť novú otázku?
Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

V EduPage sa nachádzajú hotové materiály k Testovaniu 5,9 a externej časti maturitnej skúšky z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka. Tieto môžu učitelia hneď použiť.

Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage
Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?