Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

K témam svojho plánu môžete pripojiť súbory, ktoré už máte k dispozícii, napríklad PDF, DOC súbory a podobne. Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?

Ako prideliť prideliť materiálu žiakom:
Označte kartu so súborom a zvoľte "Pridať do materiálu".

Vyberte "Prezentácia/študijný materiál".

K študijnému materiálu môžete pridať cez tlačido "Vytvoriť nové karty" aj kontrolné otázky, pomocou ktorých žiaci (aj učiteľ) zistia, či tému pochopili.

V záložke Prideliť zadajte názov materiálu a prideľte ho žiakom. Môžete vybrať len konkrétnych žiakov. Ako prideliť materiál len niektorým žiakom?
Stlačte Hotovo.

Žiaci dostanú notifikáciu o pridelení materiálu:

a súbor si môžu spustiť

Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?

Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Ako učiteľ upozorní žiakov na materiály k prebranému učivu?