Postup pre zriadenie internetovej žiackej knižky

postup

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak sa Vaša škola rozhodla používať internetovú žiacku knižku (IŽK), treba urobiť nasledujúce kroky:

1. Zriadiť si EduPage stránku. Postup na zriadenie stránky nájdete tu:
Ako vytvoriť EduPage stránku?

2. Vyrobiť prístupové kontá pre učiteľov, žiakov a rodičov. Rodičovské kontá môžete zriadiť buď vy ako administrátor, alebo to môžu urobiť triedny učitelia.

Pomoc pri tom nájdete tu:
Ako vytvoriť kontá pre učiteľov alebo žiakov?
Administrátor - rodičovské kontá
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

3. Vytváranie hodín
Na začiatku školského roka si musia učitelia vytvoriť hodiny, ktoré budú tento školský rok učiť. Hodina je kombináciou predmetu a triedy, resp. predmetu a skupiny žiakov (v prípade delených hodín).

Na hodinu je naviazaný tematický plán, vytváranie príprav, zadávanie známok, domácich úloh a iné.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

a) Ak už máte hotový a vypublikovaný rozvrh:
Vypublikovaný rozvrh zjednoduší vašim učiteľom vytváranie hodín. Hodiny si vytvoria jednoducho kliknutím na ikonu chýbajúcich hodín z rozvrhu.
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)

b) Ak ešte rozvrh nie je hotový a vypublikovaný:
Vaši učitelia si môžu hodiny pripravovať už počas prázdnin. Zadávať plány, vytvárať si k témam plánu materiály. Keď potom vypublikujete rozvrh, EduPage pochopí, že napr. vytvorenú hodinu matematiky v 5.A má naviazať na hodinu matematiky v 5.A z rozvrhu.

Trošku komplikovanejšie je to pri delených a spájaných hodinách. Aj v tomto prípade si môže učiteľ vytvoriť hodinu dopredu. Avšak po vypublikovaní rozvrhu musí prepojiť túto svoju hodinu s názvom skupiny v rozvrhu a vybrať si žiakov, ktorých učí.
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Administrátor má v každej chvíli prehľad o vytvorených hodinách: Prehľad a správa hodín
Takisto môže administrátor skontrolovať zadelenia žiakov do skupín: Prehľad o deleniach hodín
Nastavenia hodín - administrátor

4. Používateľské práva nastavíte priamo na Edupage stránke:
Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

5. Prispôsobte si základné nastavenia žiackej knižky podľa vašich potrieb:

a) Nastavenie období, na ktoré sa delí školský rok (polroky, trimestre):
Toto nastavenie je už prednastavené podľa krajiny, nie je potrebné nič meniť. Zmeňte toto nastavenie len v prípade, ak ste napr. súkromná škola a používate iné delenie školského roka.

Ako nastaviť iné delenie školského roka (trimestre, štvrťroky a pod.)

b) Nastavenie typu známkovania:
Toto nastavenie je už prednastavené podľa krajiny, nie je potrebné nič meniť. Zmeňte toto nastavenie len v prípade, ak ste napr. súkromná škola a používate iný typ známkovania.

Administrátor: Ako zmeniť spôsob známkovania

Pozri aj:
Zadávanie predmetov v triedach