Administrátor: Ako zmeniť spôsob známkovania

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V nastaveniach žiackej knižky môže administrátor určiť, akým typom známok môžu učitelia hodnotiť.
Tu môžete napr. definovať známkovanie 1 až 5, hodnotenie A - F alebo vlastnú stupnicu známok.
Nasledujúce nastavenia môžete použiť na nastavenie príslušnej stupnice pre vašu školu.

1. Prihláste sa ako administrátor a zvoľte Známky, v hornom menu zvoľte Nastavenie žiackej knižky - Známkovanie

2. V ponuke časti Známkovanie môžete v časti Druh známkovania nastaviť typ známkovania pre svoju školu. Ak v ponuke nie je vytvorená príslušná stupnica hodnotenia, môžete si vytvoriť vlastnú pomocou možnosti Vlastné.

3. Ak potrebujete nastaviť rôzne typy známok pre rôzne triedy, nižšie zvoľte modré tlačidlo Rozšírené/Viac typov klasifikácie.

4. V nasledujúcom okne môžete teraz určiť typy známok podľa tried.

Toto nastavenie sa týka hlavne výberu známok v písomke/skúšaní, priemeru známok a výberu koncoročnej známky.

Učitelia majú pri vytváraní písomiek/skúšaní stále možnosť určiť, či by chceli hodnotiť známkami, bodmi alebo percentami. Ako učiteľ vytvára udalosť, môžete si prečítať tu: Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

Poznámka: Ak ste v ponuke rôznych druhov známkovania nenašli taký, ktorý by vám vyhovoval, môžete si zadefinovať vlastný (na konci zoznamu) typ známkovania =Ako nastaviť vlastný typ hodnotenia (custom)?