Administrátor - rodičovské kontá

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

EduPage ponúka možnosť samostatného konta pre otca, mamu a žiaka. Rodičovské konto umožňuje aj také funkcie, ktoré nie sú dostupné zo žiackeho konta. Rodičia z rodičovského konta môžu elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi, odhlasovať deťom stravu v jedálni, uhrádzať školské poplatky, ...
Rodičovské konto môžete vytvoriť rodičom budúcich prvákov aj pred začiatkom školského roka. Stačí budúcim prvákom priradiť triedu.

Na vytvorenie rodičovského konta stačí:

 • Zadať do EduPage emailovú adresu rodiča.
 • Poslať rodičom prihlasovacie údaje.

  Emailové adresy rodičov zadáva do EduPage obvykle triedny učiteľ: Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

  Môže to urobiť namiesto triedneho učiteľa aj administrátor takto:

  Zvoľte "Sprievodca nastavením".

  Kliknite na dlaždičku Dáta školy.

  Vyberte rodičia.

  Zadajte dáta rodičov. Ak zadáte e-mailové adresy, vytvoria sa rodičom rodičovské kontá. Prihlasovacím menom rodiča bude jeho e-mailová adresa. Aby sa o svojich rodičovských kontách dozvedeli rodičia, zvoľte "Rozposlať heslá rodičom".

  Administrátor má k dispozícii veľmi efektívny nástroj, pomocou ktorého odhalí problémy s rodičovskými kontami:
  Administrátor - ako zistím, ktorí rodičia majú/nemajú funkčné rodičovské konto?

  Pozn.: Ak potrebujete urobiť zmenu v už existujúcom konte, napr. rodič zmenil mailovú adresu, prepíšte starú a zmeny uložte dvakrát. Raz pre uloženie nového mailu ako kontaktu, druhýkrát pre aktualizovanie prihlasovacieho mena do konta.

  Ak rodičia zabudnú heslo, pri prihlasovaní môžu zvoliť "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo". Systém EduPage pošle heslo rodičovi na zadaný e-mail.

  Videonávod - ako triedny učiteľ vytvorí heslá rodičom
  Videonávod - zadávanie elektronických ospravedlneniek

  Pozri aj:
  Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?

  Pozn.: rodičom sa vytvorí konto hneď po zadaní emailovej adresy, nezávisle od dátumu začiatku štúdia.