Administrátor - ako zistím, ktorí rodičia majú/nemajú funkčné rodičovské konto?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Administrátor môže v EduPage skontrolovať, či majú rodičia funkčné rodičovské kontá. Administrátor - rodičovské kontá

Rodičia, ktorí nemajú v EduPage uvedenú e-mailovú adresu, nemajú vytvorené rodičovské konto.

Rodičia, ktorí môžu mať problém s prihlásením do svojho EduPage rodičovského konta, sú podfarbení žltou, prípadne červenou farbou.
Po prejdení na meno rodiča kurzorom sa zobrazí hlásenie, prečo môže mať rodič problém a ako ho vyriešiť.

Zaškrtnutím "Zobraziť iba problematické časti" systém zobrazí len tých rodičov, ktorí majú nejaký problém s emailovou adresou.

Ako prvý krok k riešeniu problémov stlačte Uložiť. Systém vás upozorní na problémy s rodičovskými kontami, ktoré identifikoval sám (napr. zlý formát ako gamil.com namiesto gmail.com; rovnaká mailová adresa u oboch rodičov a pod.). Tie, ktoré identifikovať nevie (napríklad preklepy v mene rodiča), sa zobrazia podfarbené.


Najčastejšie problémy s e-mailovou adresou:


 1. Rodič poskytol škole neplatnú e-mailovú adresu alebo pri prepisovaní e-mailovej adresy vznikol preklep.

  Riešenie: Stačí údaje opraviť a zmeny uložiť.

 2. Rodič má na škole viac detí, e-mailová adresa je správna, ale pri deťoch sa líši zadané meno alebo priezvisko rodiča.

  Z dôvodu bezpečnosti platí pri rodičoch, ktorí majú na škole viac detí, táto DÔLEŽITÁ ZÁSADA:

  Ak je pri dvoch alebo viacerých deťoch rovnaká emailová adresa rodiča, potom sa meno a priezvisko rodiča musí úplne zhodovať pri všetkých jeho deťoch. V opačnom prípade systém na základe rôznych mien vyhodnotí, že sa jedná o rôzne osoby a z bezpečnostných dôvodov zamedzí rodičovi prístup do EduPage.

  Táto zásada sa uplatňuje aj vtedy, ak je v mene rodiča len preklep. Aj v tomto prípade to systém vyhodnotí ako rôzne mená.

  Riešenie: Meno a priezvisko rodiča je potrebné pri všetkých jeho deťoch zjednotiť a zmeny uložiť.

  TIP: Odporúčame prečítať si nápovedu, ktorá sa zobrazí, ak sa nastavíte myšou nad meno rodiča s problematickým rodičovským kontom.

 3. Rodičia zdieľajú jednu e-mailovú adresu.

  Systém na základe rôznych mien (matka, otec) vyhodnotí, že sa jedná o rôzne osoby a zamedzí rodičovi prístup. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné, aby mali dve rôzne osoby rovnakú e-mailovú adresu, aj keď sa jedná o rodičov.

  Riešenie: Spoločnú adresu môžete zadať len jednému rodičovi a musí to byť ten istý rodič pri všetkých ich deťoch na vašej škole.

Ak ste robili v rodičovských kontách zmeny, nezabudnite zmeny uložiť.