Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?

Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak sa rodičovi zmení e-mailová adresa,


stačí, ak túto adresu triedny učiteľ prepíše v záložke Nastavenia/Rodičia.


Následne pošlite rodičovi heslo na novú adresu. Stlačte Rozposlať heslá rodičom.


Neposielajte heslá všetkým rodičom z triedy. Zrušiť označenie všetkých rodičov môžete pomocou tlačidla Zrušiť výber. Potom zaškrtnite len rodičov jedného žiaka.


Pozn. 1: Ak majú obaja rodičia emailovú adresu v EduPage, systém pošle každému z nich správu s príslušným heslom. Neviete poslať heslo len jednému z nich.

Pozn. 2 pre administrátorov na slovenských školách: Nie je potrebné meniť adresu rodiča aj v aScAgende, stačí na webe. Nová adresa sa pri synchronizácii načíta z EduPage do aScAgendy. Pri synchronizácii je potrebné potvrdiť "Ok, načítať uvedené zmeny z WWW stránky do programu."