Ako nastaviť iné delenie školského roka (trimestre, štvrťroky a pod.)

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Toto nastavenie je už prednastavené podľa krajiny, nie je potrebné nič meniť. Zmeňte toto nastavenie len v prípade, ak ste napr. súkromná škola a používate iné delenie školského roka.

V nastaveniach žiackej knižky zvoľte napríklad trimestre alebo iné obdobia, ktoré v škole používate.

V druhom kroku špecifikujte odkedy-dokedy trvajú jednotlivé časti školského roka.