Zisťovanie záujmu o školský internát v budúcom šk. roku a export do modulu Záujem a prijímanie do ŠI

Škola môže zistiť záujem svojich žiakov o školský internát v budúcom šk. roku cez prihlasovaciu akciu.
(U budúcich prvákov tak môžete spraviť v module Prijímačky obdobne ako pri žiadosti o prijatie do ŠKD : Žiadosť o prijatie do ŠKD pre budúcich prváčikov).

Vytvorte prihlasovaciu akciu s možnosťami Mám/Nemám záujem o školský internát
Prihlasovacia akcia typu Mám/Nemám záujem

Rodičom, ktorí nezahlasovali, môžete poslať správu s upozornením na prihlasovaciu akciu:
Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?

Prihlásených žiakov je možné preklopiť do modulu 'Záujem o prijímanie do ŠI (školského internátu)'.
Zvoľte 'Spravovať akcie':


Pri vytvorenej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte 'Exportovať záujem o ŠI:

Žiakom, ktorí prejavili záujem môžete tiež vygenerovať rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o školský internát v budúcom roku obdobne ako pri žiadosti o prijatí/neprijatí do ŠKD.
Ako zadať záujem o ŠKD v budúcom školskom roku v module 'Záujem a prijímanie do ŠKD'
Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD
Ako vygenerovať rozhodnutie o prijatí do ŠKD