Prihlasovacia akcia typu Mám/Nemám záujem

Ak potrebujete zistiť záujem o konkrétnu aktivitu, kedy sa účastníci môžu rozhodnúť medzi dvomi možnosťami - ÁNO/NIE, Mám záujem/Nemám záujem - a zároveň chcete, aby sa vyjadril aj ten účastník, ktorý nemá zaujem, môžete vytvoriť prihlasovaciu akciu typu Mám/Nemám záujem.
Takto môžete vedieť, či niektorí z opýtaných nemajú o akciu záujem alebo sa iba zatiaľ nevyjadrili, a tak ich prípadne kontaktovať správou a požiadať ich, aby tak spravili.

V module 'Prihlasovanie' kliknite na 'červené +'

Zvoľte 'Novú prihlasovaciu akciu':


Zadajte popis a poznámku pre rodičov, vyberte čas, odkedy dokedy sa môžu prihlasovať a vyberte účastníkov.


Pomocou tlačidla 'Pridať prázdny cieľ' zadajte 2 ciele: Mám záujem / Nemám záujem

Pridajte pravidlo s možnosťou výberu práve jedného cieľa, teda buď účastník má alebo nemá záujem.

Ako posledné zverejnite a uložte akciu, sprístupníte tak rodičom možnosť prihlasovania sa.