Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD

Tento postup môžete použiť aj v module Záujem a prijímanie do školského internátu.

Označte žiakov, ktorým chcete nastaviť prijatie/neprijatie do ŠKD.
Použiť môžete filtre, ktoré sú v module k dispozícii.
Napríklad chcete nastaviť prijatie do ŠKD u všetkých budúcich druhákov, ktorí prejavili záujem.

Označte výber a zvoľte 'Nastaviť prijatie'.
V novo otvorenom okne vyberte možnosť 'Prijatý' a uložte kliknutím na 'Zmeniť'.

U žiakov, pri ktorých je zadaná informácia o prijatí/neprijatí, sa v stĺpci Rozhodnutie zobrazí ponuka vygenerovať rozhodnutia.

Ako vygenerovať rozhodnutie o prijatí do ŠKD