ŠKD, krúžky

Slovenčina Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina Ako zaradiť do krúžku externých žiakov?
Slovenčina V krúžku sa zmenil učiteľ/vedúci - ako postupovať?
Slovenčina Vytváranie krúžkov a ŠKD
Slovenčina ETK pre ŠKD a krúžky
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako evidovať ukončenie žiaka v ŠKD/ŠD?
Slovenčina Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina Ako dať učiteľovi právo na administráciu krúžkov?
Slovenčina Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?
Slovenčina Ako vytlačiť triednu knihu pre krúžky/škd?
Slovenčina Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?
Slovenčina Ako zadať záujem o ŠKD v budúcom školskom roku v module 'Záujem a prijímanie do ŠKD'
Slovenčina Ako prijať/neprijať žiaka do ŠKD
Slovenčina Ako vygenerovať rozhodnutie o prijatí do ŠKD


ŠKD, krúžky - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?
Slovenčina Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?


ŠKD, krúžky - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?
Slovenčina Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?