ŠKD a krúžky

Slovenčina   Vytváranie krúžkov a ŠKD
Slovenčina   Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina   Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina   ETK pre ŠKD a krúžky
Slovenčina   Ako zaradiť do krúžku externých žiakov?
Slovenčina   V krúžku sa zmenil učiteľ/vedúci - ako postupovať?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Ako evidovať ukončenie žiaka v ŠKD/ŠD?
Slovenčina   Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina   Ako dať učiteľovi právo na administráciu krúžkov?


ŠKD a krúžky - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina   Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina   Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina   Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina   V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina   Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina   Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?


ŠKD a krúžky - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina   Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina   Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina   Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?