Hodiny pre ŠKD a krúžky - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?
Slovenčina Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?