Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, nový záznam

Škola pracuje s dokumentami z rôznych zdrojov. EduPage vám pre každý z nich ponúka jednoduchý spôsob ako dokument zaevidovať do modulu eGovernment.

Správy ktoré prišli cez slovensko.sk
Tieto správy môžete zaevidovať priamo zo schranky správ:
Ako zaradím správu zo schránky na slovensko.sk do modulu eGovernment

Správy/PDF odchádzajúce zo školy
Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk

Dokumenty vygenerované v EduPage
Ako zaevidovať dokumenty vygenerované na EduPage

Prichádzajúca fyzická/email pošta
Ako zaevidovať došlú poštu
Ako zaevidovať faktúru?
Ako si do eGovernment modulu presuniem a zaevidujem poštu zo schránky v Outlooku?