Ako zaevidovať faktúru?

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, faktúra

V module eGovernment kliknite na dlaždičku "Nový záznam".

Zadajte názov záznamu.
Vyberte príslušný spis. Ak ešte pre faktúry nemáte spis vytvorený, kiknite na "Nový" a môžete si ho hneď vytvoriť.
Vytváranie spisov
Uveďte typ a formu dokumentu.
Môžete dokument pripojiť ako prílohu.
Prípadne zadajte sumu faktúry a dátum jej úhrady.

V časti "Rozšírené" môžete faktúru nechať zverejniť na webstránke školy.

Ako zverejniť zaevidovanú faktúru na webstránke v module Zmluvy, faktúry

Pozri aj:

Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment