Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, odosielanie správ, posielanie

V EduPage sa snažíme Vašu prácu čo najviac zautomatizovať. Preto EduPage vygenerovanému dokumentu automaticky pripraví nastavenia tak, aby mohol byť automaticky zaradený do modulu eGovernment a ak treba, EduPage ho aj odošle cez slovensko.sk

Snahou je, aby celý proces, okrem výnimočných prípadov, prebehol automaticky a nemuseli ste rozmýšlať ako a kam zaradiť dokument do modulu eGovernment, alebo podpisovať a posielať PDF manuálne. Ak by Vám nejaký proces v EduPage chýbal, pozrite v návodoch, či už to nie je vyriešené. Ak nie je, kontaktujte nás.

Samozrejme môžete akýkoľvek Váš dokument poslať do schránky na slovensko.sk aj manuálne.

1. Na úvodnej strane v module eGovernment kliknite na dlaždičku "Nový záznam".

2. Zadajte názov a vlastnosti správy. Vyberte spis, do ktorého sa má uložiť v module eGovernment.

3. Priložte Váš dokument ako prílohu. Môžete ho rovno aj podpísať.

4. V ďalšej záložke vyberte adresátov a záznam uložte.

Hotovo. Správa je pripravená, nájdete ju v sekcii "Na odoslanie". Môžete si takto pripraviť viacero správ, ktoré potom Vy alebo pani tajomníčka viete poslať naraz.

Pozrite aj:

Ako odošlem jednu alebo viac správ cez schránku na slovensko.sk

Pridávanie nových záznamov do modulu eGovernment