eschránka, pošta a podania

Slovenčina Ako odošlem jednu alebo viac správ cez schránku na slovensko.sk
Slovenčina Ako zaradím správu zo schránky na slovensko.sk do modulu eGovernment
Slovenčina Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?
Slovenčina Ako si pozriem správy, ktoré nám prišli do schránky na slovensko.sk
Slovenčina Ako zaevidovať došlú poštu
Slovenčina Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk
Slovenčina Ako zistím, ktorí rodičia majú elektronickú schránku?
Slovenčina Právoplatnosť
Slovenčina Ako manuálne zadám právoplatnosť a vykonateľnosť
Slovenčina Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Slovenčina Ako zadám autentifikačný certifikát v prostredí slovensko.sk pre OVM?
Slovenčina Ako si inštitúcia bez právnej subjektivy alebo inštitúcia používajúca podschránku so suffixom prepojí EduPage eGovernment a slovensko.sk?
Slovenčina Ako rýchlo pošlem odpoveď na správu, ktorá mi prišla na slovensko.sk
Slovenčina Ako odpoviem na výzvu úradu o dodanie podkladov pre posúdenie nároku na náhradné výživné
Slovenčina Kde si v module eGovernment môžem pozrieť odoslanú poštu?
Slovenčina Ako si do eGovernment modulu presuniem a zaevidujem poštu zo schránky v Outlooku?
Slovenčina Odoslaná pošta v eGovernment a na slovensko.sk
Slovenčina Nemám tlačítko odoslať, nemôžem poslať správu
Slovenčina CÚD - centrálne úradné doručovanie
Slovenčina Ako začať s CÚD