Ako odošlem jednu alebo viac správ cez schránku na slovensko.sk

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, odosielanie správ

V module eGovernment v sekcii “Na odoslanie” sa sústreďujú všetky dokumenty, ktoré má škola/inštitúcia odoslať.

Pre školy:
Zobrazia sa tu napríklad všetky rozhodnutia, ktoré v EduPage vygeneroval a elektronicky podpísal riaditeľ školy. Rovnako sa tu zobrazia dokumenty z aScAgendy, o ktorých ste rozhodli, že sa majú zaevidovať v module eGovernment a riaditeľ školy ich v ňom elektronicky podpísal. Plán je taký, že riaditeľ dokumenty podpíše, posielať ich ale už bude tajomníčka.

V stĺpci "Adresát" pri každom zázname vidíte, či už má zadaného adresáta. (Kliknutím v riadku daného záznamu môžete adresátov kedykoľvek pridať.)

Vyberte, ktoré záznamy chcete odoslať. Môžete odoslať aj všetky naraz.

EduPage/aScOrbit postupne kontaktuje slovensko.sk a pre každý dokument a každého jeho adresáta skontroluje, či má aktivovanú elektronickú schránku.

Ak má, dokument mu odošle. Nemusíte s ním už ďalej nič robiť, zo zoznamu "Na odoslanie" sa automaticky odstráni.

Ak nemá, je možné, že adresát ju nemá, vypol si ju alebo má nesprávne zadanú adresu. Môžete skontrolovať uvedenú adresu na preklepy a skúsiť poslať znova.

Ak adresát elektronickú schránku nemá, systém Vás na to upozorní. Môžete si vytlačiť obálky a prílohy na poslanie klasickou poštou. Potom kliknite "nastaviť ako odoslané poštou".

Poznámky:
EduPage/aScOrbit vždy pri odosielaní zisťuje, či daný adresát má elektronickú schránku a či je aktivovaná alebo nie. Môže sa napríklad stať, že adresát Vám nahlásil, že má elektronickú schránku, ale medzičasom si ju mohol deaktivovať. EduPage/aScOrbit toto zisťovanie spraví za Vás vždy pred odoslaním pošty automaticky.

Pozri aj:
Ako zistím, ktorí rodičia majú elektronickú schránku?

Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk