Ako zaevidovať dokumenty vygenerované na EduPage

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra

Dokumenty generované v EduPage sa snažíme vytvoriť tak, aby boli zaradené do modulu eGovernment automaticky. Napríklad archivované výstupy ETK sa automaticky zaradia do správneho spisu a zobrazia sa v sekcii "Na podpis".
S rozhodnutím o prijatí je to podobne a po podpise sa aj automaticky objaví v záložke na poslanie.

Nie všetky procesy je možné takto zautomatizovať. Napríklad nemusí byť jasné, či dokument naozaj chcete zaradiť do modulu eGovernment a do ktorého spisu.
Preto niektoré vygenerované dokumenty nájdete v záložke "Nezaevidované dokumenty". Tu môžete rozhodnúť o ich ďalšom osude (zaevidovať/ignorovať):

Dôležité je, že aj tieto dokumenty sú už predpripravené. Nemusíte ich scanovať, prepisovať a podobne.
V podstate stačí zadať, do ktorého spisu patria a rozhodnuť, či sa budú odosielať relevantným adresátom, alebo či sa iba uložia v module eGovernment.

Poznámky:
- Ak napríklad scanujete dokument, ktorý ste vytlačili z aScAgendy alebo z EduPage, aby ste ho mohli zaevidovať do modulu eGovernment, niečo je zle. Pozrite prosím návod, či neponúka lepšie riešenie. Ak nenájdete, kontaktujte nás.
- Väčšinu dokumentov, ktoré vygenerujete na EduPage, v tomto zozname neuvidíte. EduPage ich už automaticky zaevidoval do modulu eGovernment. Nemusíte to robiť vy. Tieto dokumenty nájdete v sekcii SPRACOVANIE v jednej zo zložiek: Zaevidované na spracovanie / Na podpis / Na odoslanie.

Pozri aj:

Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre

Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk