Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk

evidencia prihlášok, rozhodnutia, prijímačky, odosielanie rozhodnutí

Prijímačky v EduPage sú nastavené tak, aby všetky rozhodnutia, ktoré vytvoríte a prihlášky, ktoré dostanete boli bez nutnosti čokoľvek ďalšie ručne zadávať zaradené na správne miesto v module eGovernment. Takto ich máte automaticky aj v registratúre aj ich viete automaticky odoslať rodičom, ktorí majú aktivovanú eschránku na slovensko.sk.

Prijaté prihlášky
Či už rodič vyplnil elektronický formulár prihlášky zverejnený na webstránke Vašej školy alebo Vám prišla elektronická prihláška zo základnej školy, v oboch prípadoch stačí ak kliknete na “Zaevidovať v eGovernment module".

Ako zaevidovať všetky prijaté prihlášky naraz
Ako zaevidovať prijatú prihlášku do eGovernment modulu

Pre prihlášku sa automaticky vytvorí záznam v module eGovernment a priradí sa jej registratúrne číslo. Toto vidíte v stĺpci “Regis. číslo”. Máte prehľad, ktoré prihlášky už ste zaevidovali a ktoré ešte nie. V budúcnosti nájdete prihlášky v module Prijímačky a zároveň aj v module eGovernment v “Denníku záznamov”.

Elektronické podpisovanie rozhodnutí a odvolaní
Rozhodnutia, ktoré uchádzačom počas prijímacieho konania vygenerujete, sa tiež automaticky prenesú do modulu eGovernment. Nájdete ich v sekcii “Na podpis”. Riaditeľ ich môže elektronicky podpísať. Podpísané rozhodnutia sa automaticky presunú do sekcie "Na odoslanie".

Vygenerované rozhodnutia sa nám nepreniesli automaticky do modulu eGovernment

Odoslanie rozhodnutí cez slovensko.sk
V záložke "Na odoslanie" vidíte, či daný rodič má aktívnu elektronickú schránku. Kliknite na tlačítko “Odoslať”. Rozhodnutie sa automaticky odošle na portál slovensko.sk. Ak rodič schránku nemá, rozhodnutie vytlačíte na papier a odošlete klasicky.

Poznámka:
V štandardnom nastavení sa prihlášky aj rozhodnutia ukladajú do spisu “Prijímacie skúšky” pre daný rok. Tento postup je odporúčaný, nakoľko uchádzači, ktorí sa ku Vám hlásia zatiaľ nie sú žiakmi školy a možno ani nebudú. Nie je preto rozumné každému z nich v module eGovernment generovať spis.

Pozri aj:

Dokumenty čakajúce na podpis - ako podpísať elektronický dokument/záznam?

Pre školy: Ako v EduPage poslať správu, PDF súbor rodičovi alebo inštitúcii cez slovensko.sk