מחולל אוטומטי ליצירת מילוי מקום/החלפות עבור יום אחד

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

שימוש כלים - צור אתה יכול להקצות את כל ההחלפות/מילויי המקום עבור יום נבחר בבת אחת:

הערות :
אנחנו סבורים, כי עדיף להשתמש במנגנון הקלאסי כדי לבחור את המורה המחליף אחד אחר אחד. אתה יכול להוסיף גורם אנושי להחלטה. מחולל אוטומטי רק רואה ובוחר את המורה המתאים ביותר (בשורה הראשונה).

ראה גם :

הגדרת החלפות/מילוי המקום

מה מוצג בפינה השמאלית העליונה?