Generovanie suplovania pre jeden deň

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Použitím tlačidla Nástroje-Vygenerovať môžete naraz priradiť všetky zastupovania pre zvolený deň:


Poznámka:
Myslíme si, že je lepšie použiť klasický mechanizmus a robiť suplovanie manuálne jedno po druhom. Môžete tak viac zohľadniť ľudský faktor alebo špeciálne situácie. Automatické generovanie berie do úvahy iba prvého vhodného kandidáta v zozname.

Pozrite si tiež:
Zadávanie suplovania
Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?