Nahradenie hodiny

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V niektorých prípadoch je výhodnejšie zadať suplovanie tak, že na miesto pôvodnej hodiny chýbajúceho učiteľa premiestnite inú hodinu s iným učiteľom. Žiaci tak môžu odísť skôr domov, alebo prísť niektorý deň až na druhú hodinu.


See also:
Presun hodiny
Výmena hodín