החלף את השיעור

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

כאשר המורה נעדר, אתה יכול לדלג על השיעור שלו, ולהחליף אותו בשיעור אחר, של הכיתה המתקיים ביום הבא או ביום אחר בשבוע.
כך לכיתה יהיו פחות שיעורים היום והתלמידים יוכלו לחזור הביתה מוקדם יותר.

ראה גם :

הזז/העבר את השיעור
להחליף/להצליב בין שיעורים