Dlhodobé suplovanie

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

V prípade dlhšej absencie (napr. 2 týždne) môžete nastaviť, aby boli všetky hodiny suplované iba jedným vyučujúcim.
Najprv v okne "Nový chýbajúci", zadajte "Dlhodobú neprítomnosť"

V zozname chýbajúcich kliknite na meno učiteľa a zvoľte "Hodiny"

V novom okne sa zobrazia všetky hodiny tohto učiteľa počas celej jeho absencie, ktoré je potrebné suplovať (samozrejme podľa aktuálne platného rozvrhu).
V riadku pod zoznamom hodín vyberiete meno suplujúceho učiteľa a typ suplovania. Program automaticky zobrazí, ktoré hodiny môže
zastupovať. Vybraný učiteľ na obrázku, môže suplovať na všetkých hodinách:

Na obrázku nižšie, môže vybraný učiteľ zastupovať iba niektoré hodiny chýbajúceho učiteľa:

Označte všetky hodiny, ktoré chcete dať suplovať vybraným učiteľom (s použitím kláves "Shift" alebo "Ctrl"), kliknite na „Zmeniť“ a voľbu potvrďte tlačidlom "OK". V prípade suplovania viacerými vyučujúcimi, tento postup zopakujte pre ďalšie hodiny.

Suplovanie ONLINE tak nastaví všetky suplovania chýbajúceho učiteľa.