Ilgalaikis mokytojo nebuvimas

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ilgalaikio mokytojo nebuvimo atveju (tarkim, 2 savaites) galite nustatyti, kad visos jo pamokos būtų pavaduojamos tik vieno mokytojo.
Paspauskite piktogramą Naujas nebuvimas ir pažymėkite „Ilgalaikis nebuvimas“.

Trūkstamų mokytojų sąraše pasirinkite vieną ir pasirinkite „Pamokos“.

Naujame lange bus visų šio mokytojo pamokų, kurias reikia pavaduoti, sąrašas (pagal faktinį galiojantį tvarkaraštį).

Lango apačioje galite pasirinkti pavaduojantį mokytoją ir pavadavimo tipą.

Programa automatiškai parodys, kurias pamokas šis mokytojas gali pavaduoti.
Žemiau esančiame paveikslėlyje pasirinktas mokytojas gali pakeisti visas trūkstamas mokytojo pamokas:

Šiame paveikslėlyje pasirinktas mokytojas gali pavaduoti tik dalį pamokų:

Pasirinkite pamokas, kurias norite priskirti pasirinktam mokytojui (taip pat galite naudoti „Shift“ ir „Ctrl“ klavišus), spauskite „Pakeisti“ ir patvirtinkite „OK“.

Jei skiriate daugiau mokytojų pavadavimams, pakartokite šiuos veiksmus ir kitoms pamokoms.

Viskas - pavaduojantys mokytojai šio mokytojo pamokoms parinkti.