Zadávanie chýbajúcich učiteľov

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Môžete zadať konkrétnych učiteľov a triedy ktoré chýbajú, alebo učebne ktoré nie je možne použiť.

1. Kliknite na veľkú ikonu v ľavom hornom rohu alebo na karte "Hlavný" vyberte "Chýbajúci".

2. Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete zadať kto chýba, prečo chýba a tiež či chýba celý deň alebo iba určitú časť dňa.

Ihneď po pridaní chýbajúceho Vám program ukáže, ktoré hodiny treba suplovať.

Zadávanie suplovania
Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti