הכנסת מורים נעדרים

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אתה יכול להכניס , שמורים מסוימים, כיתות נעדרות או שכמה חדרי לימוד אינם ניתנים לשימוש בגלל כמה בחינות גמר או אירועים מיוחדים.

1. חץ על הסמל הגדול בפינה השמאלית העליונה, או בחר "העדרות" מהתפריט הראשי.

2. תיבת דו-שיח מופיעה במקום שבו ניתן לבחור מי נעדר, הסיבה להיעדרות ואם הוא נעדר כל היום או רק חלק מהיום. אתה יכול להגדיר גם היעדרות לזמן ממושך.

לאחר שתוסיף מי נעדר התוכנה תראה לך מיד מה השיעורים שיש למצוא ממלא מקום/החלפה.

הגדרת החלפות/מילוי המקום