Η εξαγωγή περιορίζεται στις 10 κάρτες/διδασκαλίες

exportlimit

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Σε μερικές επιλογές εξαγωγής υπάρχει όριο 10 καρτών ή 10 διδασκαλιών. Για να ξεπεράσετε αυτό το όριο, πρέπει να έχετε ειδική άδεια χρήσης. Εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ADVANCED TIMETABLES, μπορείτε να λάβετε αυτόν τον κωδικό χωρίς χρέωση. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον κωδικό καλώντας στο τηλέφωνο 2016990441 και θέτοντας το αίτημά σας. Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα τα παρακάτω δεδομένα:

1) Τρέχον όνομα άδειας.
2. Τον κωδικό της άδειας.

(Μπορείτε να εντοπίσετε τις τιμές αυτές μέσω του μενού Βοήθεια/Πληροφορίες )

Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο πρόγραμμα με τη καινούργια άδεια. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσο του μενού Βοήθεια/Αγορά και Άδεια χρήσης.