Export a Import

Slovenčina Môžem exportovať do MS Excelu hodiny, učiteľov, či predmety?
English Export to XML
Slovenčina Export je obmedzený na maximálne 10 kariet/hodín
Slovenčina Import zo schránky (clipboard)
Slovenčina Synchronizácia s databázou
English Import from XML
English ID numbers in import/export
English Import sections from clipboard(Excel)
English Import students' course(seminar) selections from clipboard(Excel) - Method 1
Slovenčina Import žiakov pre semináre z MS Excelu
Slovenčina Ako spojiť dva rozvrhové súbory do jedného
Slovenčina Ako môžem vyexportovať rozvrh do Excelu alebo HTML
Slovenčina Ako nahrať rozvrh od RNDr. Červený na Edupage stránku