Eksport jest ograniczony do 10 karteczek/lekcji

exportlimit

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Niektóre funkcje eksportu (np. eksport do pliku XML), są ograniczone do 10 karteczek lub 10 lekcji. Aby ominąć to ograniczenie, należy aktywować program specjalnym kodem rejestracyjnym.

Kod do eksportu danych udostępniany jest bezpłatnie, aby go otrzymać należy przesłać wiadomość na adres rejestracja@librus.pl z oficjalnego adresu mailowego szkoły, podając w treści wiadomości następujące dane:

1) nazwa oraz adres szkoły
2) numer licencji

Numer licencji jest inny dla każdej kolejnej instalacji programu Plan lekcji i można go odnaleźć w widoku: Pomoc -> Informacja o programie.

Po otrzymaniu nowego kodu, należy przy jego pomocy zarejestrować program w widoku: Pomoc -> Kup / zarejestruj program. Otrzymany kod należy skopiować do okna aktywacji za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V (nie należy przepisywać kodu ręcznie).

Nazwa rejestracyjna oraz kod muszą zostać skopiowane dokładnie w takiej samej postaci, w jakiej znajdują się w otrzymanej wiadomości (istotne są również białe znaki, np. spacje na początku czy końcu wiersza).

Uwaga!
Kod do eksportu danych przypisany jest do określonej licencji. Jeżeli zatem istnieje potrzeba aktywowania programu przy pomocy kodu do eksportu danych na większej liczbie urządzeń, w przesłanej wiadomości należy podać kilka numerów licencji.