Testovanie bolo úspešné, ale generovanie sa nepodarilo

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

1. Skúste generovať s väčšou zložitosťou

2. Skúste generovať so zľavenými podmienkami, aby ste zistili, ktoré podmienky treba poľaviť a potom ich poľaviť.

3. Môžete tiež skúsiť testovať väčšie časti rozvrhu. Test vždy len otestuje jednu položku, ale niekedy problémy nie sú spojené len s jednotlivou triedou, či učiteľom, ale objavia sa pri generovaní dvoch a viacerých tried, viacerých učiteľov, celých ročníkov, alebo aj polovice všetkých tried, atď...
Pozrite si prosím túto stránku:
Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz

A pozrite si prosím tiež:
Dobrý spôsob ako vygenerovať rozvrh