Testowanie przebiegło pozytywnie, lecz plan się nie wygenerował

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

1. Spróbuj przed wygenerowaniem ustawić bardzo długi czas generowania

2. Pozwól na złagodzone warunki aby po generowaniu zobaczyć, które warunki nie są możliwe do spełnienia i móc je później złagodzić.

3. Można również spróbować testowania dużych części planu Standardowy test bada jedynie jeden element naraz, jednak czasami problemy nie są spowodowane ustawieniami tylko jednego oddziału/nauczyciela, lecz występują w trakcie generowania dwóch lub więcej współzależnych oddziałów/nauczycieli, całych poziomów nauczania, połowy planu itd.
Proszę obejrzeć tę stronę:
Testowanie kilku oddziałów/nauczycieli jednocześnie.

Zobacz również:
Jak najlepiej wygenerować plan lekcji?