Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete testovať viacero tried/učiteľov/učební naraz takýmto spôsobom: Najskôr sa nastavte do zodpovedajúceho pohľadu (Celok/Učitelia/Učebne). Potom vyberte riadky, ktoré chcete testovať. Môžete tak urobiť kliknutím na hlavičky riadkov. Stlačte Ctrl+klik, aby ste pridali riadok k vybraným riadkom a Shift+klik na pridanie skupiny riadkov naraz. Potom kliknite pravým tlačítkom na myši na niektorý z označených riadkov a vyberte možnosť Testuj.

Poznámka: Je tiež možné spustiť testovanie viacerých položiek pravým klikom na ktorúkoľvek kartičku a vybrať možnosť Testuj - Viacej.