Kedy pri ukladaní rozvrhu zvoliť možnosť Prepísať, kedy Uložiť?

zmena rozvrhu, prepsat

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Keď robíte zmeny v rozvrhu, pri ukladaní sa systém opýta, či chcete rozvrh prepísať, alebo uložiť.Kedy zvoliť dané možnosti?

Závisí od zmeny v rozvrhu, ktorú robíte.
1. "Prepísať": vypublikovaný rozvrh sa hneď prepíšte novou verziou rozvrhu a tieto zmeny budú okamžite viditeľné aj pre ostatných (učiteľov, žiakov, rodičov).
Pozn: Je potrebné si uvedomiť, že rozvrh sa zmení na celú dobu už nastavenej platnosti, tj. aj spätne a ovplyvní triednu knihu, úväzky a pod.

2. "Iba uložiť novú verziu": v platnosti naďalej zostáva pôvodná verzia rozvrhu, ktorá je zverejnená. Ak chcete túto novú verziu rozvrhu zverejniť, musíte ju nanovo vypublikovať a nastaviť jej časovú platnosť.

Ako zverejniť pripravený rozvrh?
Nastavte sa na riadok s rozvrhom a kliknite na Vlastnosti.


Rozvrh zverejníte výberom možnosti Oficiálny rozvrh. Pred vypublikovaním si ešte systém vypýta potvrdenie.

3. Kedy zvoliť uložiť pod novým názvom
Ak sa vám zmení rozvrh od nejakého dátumu a chcete, aby bola zmena platná len od tohto dátumu a nie po celú dobu platnosti, tak použite rozvrh uložiť ako - uložiť pod novým názvom:zadáte názov nového rozvrhu:

Ak sa na škole napríklad zmení učiteľ, potom treba použiť túto tretiu možnosť. Rozvrh uložiť pod novým názvom a zadať mu dátum platnosti od dátumu zmeny. Dovtedy bude platiť pôvodný rozvrh. Aby bol nový rozvrh platný, treba ho ešte publikovať.

Ako publikovať pripravený rozvrh?
Nastavte sa na riadok s rozvrhom a kliknite na Vlastnosti.


Rozvrh zverejníte výberom možnosti Oficiálny rozvrh. Pred vypublikovaním si ešte systém vypýta potvrdenie.

Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?

Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?
Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?