Prechod do nového školského roka

převod, nový školní rok, nový školský rok, nový rok, přechod

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Po prepnutí Agendy Online do nového šk. roka: Ako sa rýchlo prepnúť do iného školského roku sa vám zobrazí možnosť "Přechod do nového školního roku":


V dialógovom okne prechodu do nového školského roka sa Vám zobrazia všetky triedy z minulého školského roka. Pri triedach, ktoré chcete previesť, zvoľte "pridať" (tu Vám systém automaticky vygeneruje nový názov triedy, ktorý môžete samozrejme aj zmeniť):

Všeobecne sa odporúča prechod spraviť až na konci školského roka.
Ak máte ešte cez prázdniny opravné skúšky: Komisionálne skúšky, tak prechod do nového šk.roka môžete urobiť aj napriek tomu prechod do nového šk. roka. Známky z opravnej skúšky môžete zadať potom neskôr prepnutím do min. šk. roka.

Ak po prechode do nového školského roka zistíte, že nejaký žiak do školy nenastúpi a previedli ste tohto žiaka do nového šk. roka, je potrebné zmazať ho v Agende Online v novom školskom roku zo zoznamu žiakov. Žiak sa zmaže z databázy v danom školskom roku, v ostatných školských rokoch ostane zachovaný.
Ako zmazať žiaka z databázy?

Prvákov môžete zadať do nového šk. roka: najprv vytvoríte triedu v novom šk. roku a žiakov tam zadelíte. Ak ste mali žiakov zadaných v prijímačkach, tak týchto žiakov nemusíte zadávať znova, lebo už v databáze sú: stačí, že im pridelíte triedu: napr. cez hromadné operácie: Ako žiakov priradiť do triedy?.

Do nového školského roka môžete, samozrejme, pridať ručne nového žiaka/triedu v danej položke žiaci/triedy pomocou tlačidla "nový záznam". Učitelia a predmety sa prenášajú automaticky.

Pozri aj:
Ako zadať žiakom opakovanie ročníka?
Ako zadať pokračovanie žiaka z MŠ do ZŠ?