Nový školský rok

Slovenčina   Online test v prostredí EduPage ako kritérium prijímacích skúšok


Nový školský rok - Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú prihlášku za uchádzača
Slovenčina   Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina   Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina   Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina   Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina   Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina   Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?


Nový školský rok - Prijímacie skúšky na stredné školy - Žiak / rodič

Slovenčina   Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?