Promocja uczniów do nowego roku szkolnego

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

W okresie letnich wakacji (lipiec/sierpnień) na stronach EduPage należy wykonać promocję uczniów oraz klas do nowego roku szkolnego.

Przed wykonaniem promocji dostęp do niektórych danych za kończący się rok szkolny (np. albumy zdjęciowe poszczególnych klas) może zostać zablokowany. Aby przywrócić dostęp należy wykonać promocję według kroków opisanych poniżej.

1. Należy wyświetlić widok: Modyfikuj -> Informacje o szkole -> Pokaż / edytuj uczniów, nauczycieli, tematy zajęć itd..

2. W widoku danych szkoły należy przejść do zakładki: Uczniowie i wybrać jedną z dodanych klas.

3. Wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie wykonania importu danych w nowym roku szkolnym. Należy skorzystać z przycisku Importuj do nowego roku szkolnego.

4. Wyświetlona zostanie tabela zawierająca listę wszystkich klas wprowadzonych na stronie. Należy skorzytać z przycisku Dodaj.

5. Po kliknięciu w przycisk, należy wprowadzić nowy poziom klasy. Aplikacja zaproponuje go automatycznie (np. 1C -> 2C) ale można go także wprowadzić samodzielnie.

6. W głównej tabeli zawierającej listę klas uzupełniona zostanie kolumna Oddział (klasa) w nowym roku szkolnym i odblokowany zostanie przycisk Dodaj w kolumnie Uczniowie

7. Po skorzystaniu z przycisku Dodaj uczniowie zostaną przeniesieni do nowego roku szkolnego i wyświetlona zostanie tabela zawierająca podsumowanie wszystkich wykonanych wcześniej kroków

8. Powyższe kroki należy powtórzyć dla każdej klasy wprowadzonej na stronie, a następnie zatwierdzić korzystając z przycisku Dalej

9. Po przejściu do kolejnego etapu promocji należy skorzystać z przycisku Potwierdź.

Promocja zostanie wówczas zakończona, dane klas zostaną przeniesione do nowego roku szkolnego.