การย้ายข้อมูลไปยังปีการศึกษาใหม่

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนใน Edupage ถูกจัดเก็บแยกไว้ตามแต่ละปีการศึกษา ท่านสามารถถ่ายโอนข้อมูลนักเรียนไปยังปีการศึกษาใหม่ได้ ในช่วงใกล้สิ้นปีการศึกษา หรือ ในช่วงปิดภาคเรียน โดยผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปที่ "รายละเอียดพื้นฐานของโรงเรียน" - "ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน"


ไปที่ "นักเรียน" แล้วเลือก "นำเข้ามายังปีการศึกษาใหม่":


(หมายเหตุ: ท่านอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าการศึกษาไปที่ปีการศึกษาใหม่ โดยกดที่ปุ่มด้านขวา)

ในกล่องข้อความ ท่านจะเห็นรายการชั้นเรียนจากปีการศึกษาที่แล้วของท่าน คลิก "เพิ่ม" เพื่อย้ายชั้นเรียนไปยังปีการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ท่านสามารถป้อนชื่อสำหรับชั้นเรียนใหม่หรือไม่ก็ได้


จากนั้น ท่านสามารถถ่ายโอนนักเรียนด้วยปุ่ม "เพิ่ม":


ขอแนะนำให้ท่านทำขั้นตอนนี้ในช่วงสิ้นปีการศึกษา

ท่านสามารถย้ายนักเรียน/ชั้นเรียนไปยังปีการศึกษาโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านสามารถลบข้อมูลนี้โดยกดปุม "ลบ" ที่อยู่ด้านล่าง


นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ไปยังปีการศึกษาด้วยตนเองโดยกดปุ่ม "ข้อมูลใหม่"