Kelių mokyklų valdymas valgyklos modulyje

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

„Valgyklos“ modulis leidžia mokykloms savo valgykloje priimti ir svečius iš kitos mokyklos arba atvirkščiai - prisijungti prie netoliese esančios valgyklos kitoje mokykloje.

Šiuos nustatymus rasite viršutiniame išskleidžiamajame meniu:
„Modulio nustatymai (administravimas)“ modulyje „Valgykla“, kai esate prisijungę kaip administratorius arba asmuo, turintis teisę į valgyklos modulį.

Skiltyje „Kelių EduPage administravimas“ mokykla gali įtraukti kitą mokyklą į savo sistemą arba prisijungti prie kitos mokyklos.
Kitame paveikslėlyje parodytas pavyzdys - Greenfield mokykla įtraukia Gėlių mokyklą į savo valgyklų sistemą.


Palaukite, kol kita šalis patvirtins prašymą.

„Flowers“ mokykla mato „Greenfield“ mokyklos kvietimą savo „EduPage“ svetainės skiltyje „Kelių EduPage puslapių administravimas“, modulyje „Valgykla“, „Modulio nustatymai (administravimas)“, kur ji gali šį kvietimą patvirtinti.

Patvirtinus kvietimą:

Gavusi patvirtinimą, „Flowers“ mokykla bus prijungta prie „Greenfield“ mokyklos valgyklos sistemos, kur jos administratorius skyrelyje „Maitinimo užsakovai“ ras kitos mokyklos moksleivių ir mokytojų sąrašą, ir galės valdyti juos kaip savo valgyklos maitinimo užsakovus - priskirti mokėtojų tipus, užsakymus ir pan.
Kaip maitinimo užsakovams priskirti mokėtojų tipus
Kaip priskirti užsakymus
„Valgyklos“ modulio pagalbos turinys

Valgyklos modulis - ką jame galima padaryti
Valgyklos modulis ir vartotojo prieiga
Maitinimo patiekimas - kai valgykla dirba
Valgyklos meniu
Patiekalų įvertinimas
Pridėti / atšaukti užsakymą / meniu pasirinkimas
Mokėtojų tipų nustatymas
Pridėtinės išlaidos
Kaip maitinimo užsakovams priskirti mokėtojų tipus
Kaip priskirti užsakymus
Skirtingi meniu skirtingoms grupėms (pvz., dietinis meniu)
Apmokėjimas už maitinimą valgykloje
Kaip nustatyti pradinį kreditą
Kelių mokyklų valdymas valgyklos modulyje