Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

1. Učiteľ, ktorý bude chýbať na hodine, môže cez Pokyny pre suplujúceho učiteľa vybrať tému zo svojho plánu, ktorú má suplujúci učiteľ so žiakmi preberať: Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?

Suplujúci učiteľ môže jednoducho zapísať učivo výberom témy z plánu chýbajúceho učiteľa. Učivo, ktoré sa má preberať, je podsvietené zelenou farbou.

2. Ak chýbajúci učiteľ nezadá žiaden pokyn pre suplujúceho učiteľa, tak suplujúci učiteľ do políčka Prebrané učivo zapíše učivo ručne: