Suplovanie v ETK

Slovenčina Suplujúci učiteľ - čo môže robiť v ETK?
Slovenčina Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?
Slovenčina Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?