Chýbajúci učiteľ - ako zadať suplujúcemu učiteľovi pokyny, čo má na hodine preberať?

absence

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Keď učiteľ z nejakého dôvodu chýba, môže cez EduPage dať vedieť suplujúcemu učiteľovi, čo má preberať na danej hodine cez pokyny pre suplujúceho učiteľa.

Môžu nastať dve situácie:
1. Je vypublikované suplovanie a učiteľ je zadaný ako chýbajúci:


v triednej knihe sa vám zobrazí hodina zo suplovania a do políčka pokyny pre suplujúceho môžete vybrať tému zo svojho plánu, ktorú má suplujúci učiteľ preberať.


Druhá možnosť je zapísať ručne, čo má suplujúci učiteľ so žiakmi preberať.

2. Ešte nie je zadaný chýbajúci učiteľ v suplovaní a chýbajúci učiteľ chce zadať, aké učivo má suplujúci preberať, tak nie je potrebné čakať na zadanie suplovania, ale môžete pokyn pre suplujúceho hneď:


a keď sa vypublikuje suplovanie, tak pokyn pre suplujúceho zostane zapísaný.

pozri aj:
Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu
Suplujúci učiteľ - ako zadať učivo do triednej knihy?