Prehľad a administrácia používateľských práv

práva

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Prehľad používateľských práv administrátor nájde, ak klikne v ľavom menu na Prehľad a vyberiete Používateľské práva.

Administrátor tu vidí zoznam všetkých učiteľov a im pridelených práv. V ľavom stĺpci sa nachádza zoznam všetkých učiteľov (zamestnancov) a v hornej časti zoznam práv.Ak sa stĺpec s požadovaným modulom nenachádza v zozname, môžete ho pridať stlačením tlačidla Vybrať stĺpce. Zaškrtnite moduly, ktoré chcete, aby sa vám v prehľade zobrazovali. V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo

Administrátor môže potom učiteľovi prideliť administrátorské právo na konkrétny modul zaškrtnutím príslušného políčka.

Práva sú logicky rozdelené podľa modulov. Niektoré moduly majú ešte vlastné nastavovanie konkrétnych (nie administrátorských) práv. Tie sa v prehľade nenachádzajú a treba ich nastaviť priamo v module.

Práva na zapisovanie a prezeranie známok sú podrobne opísané v tomto návode: Prehľad práv na zapisovanie známok

V module Žiadosti môžete ďalej nastavovať práva na konkrétne žiadosti. Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?