Práva

Slovenčina Prehľad a administrácia používateľských práv
Slovenčina Ako pridať používateľovi právo na administráciu triednej knihy, suplovania alebo iných modulov?
Slovenčina Ako nastaviť učiteľom práva na úpravu webovej stránky?
Slovenčina Používateľ s obmedzeným prístupom
Slovenčina Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina Administratívne práva na dochádzku pre sekretariát
Slovenčina Ako dať učiteľovi administrátorské práva?
Slovenčina Prehľad práv na zapisovanie známok
Slovenčina Ako povoliť tlač potvrdení o návšteve školy
Slovenčina V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo
Slovenčina Ako pridať predsedovi predmetovej komisie právo na prezeranie plánov?
Slovenčina Učiteľ s právom na administráciu hodín pre všetky triedy
Slovenčina Učiteľ s právom na kontá