Práva

Slovenčina   Prehľad a administrácia používateľských práv
Slovenčina   Ako pridať používateľovi právo na administráciu triednej knihy, suplovania alebo iných modulov?
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom práva na úpravu webovej stránky?
Slovenčina   Používateľ s obmedzeným prístupom
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina   Administratívne práva na dochádzku pre sekretariát
Slovenčina   Ako dať učiteľovi administrátorské práva?
Slovenčina   Prehľad práv na zapisovanie známok
Slovenčina   Ako povoliť tlač potvrdení o návšteve školy
Slovenčina   V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo