สิทธิของผู้ใช้ - ภาพรวม

สิทธิของผู้ใช้, ภาพรวมของสิทธิของผู้ใช้

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดู สิทธิของผู้ใช้ - ภาพรวม โดยเลือก "ภาพรวม" ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือก "สิทธิของผู้ใช้"

ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นภาพรวมของครูทุกคนและสิทธิของผู้ใช้ที่ครูแต่ละคนได้รับอนุญาต รายชื่อของครู(บุคคลากร)ทุกคน จะแสดงอยู่ในคอลัมน์ด้านซ้าย และรายการของสิทธิของผู้ใช้จะแสดงอยู่ที่หัวตาราง

หากท่านต้องการมองเห็นสิทธิอื่นนอกจากที่แสดงอยู่ในตาราง ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "เลือกคอลัมน์" จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่รายการสิทธิที่ท่านต้องการให้แสดงอยู่ใน "ภาพรวม"

ผู้ดูแลระบบสามารถอนุญาตให้ครูมีสิทธิในการบริหารจัดการในบางมอดูลโดยการทำเครื่องหมายในกล่องที่เกี่ยวข้อง


สิทธิถูกจัดกลุ่มตามมอดูล โดยที่บางมอดูลมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะ (สิทธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ) สำหรับมอดูลนั้นๆ ซึ่งสิทธิเหล่านี้ไม่ได้แสดงอยู่ใน "ภาพรวม" และจะต้องตั้งค่าสิทธิในมอดูลเท่านั้น

สิทธิในการกรอกและเข้าดูเกรดของนักเรียน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือ: สิทธิที่เกี่ยวข้องกับเกรด

ท่านสามารถตั้งค่าสิทธิเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะในแอปพลิเคชันมอดูล Administrator - how to enable filing applications