Porovnanie výsledkov tried v štandardoch

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

EduPage dáva administrátorovi nástroj na zistenie, ako zvládli jednotlivé témy učiva (tj. jednotlivé výkonové štandardy ŠVP) žiaci viacerých tried.
V ľavom menu vyberte Štandardy a potom Porovnať štandardy.

Môžete zvoliť napríklad všetky triedy jedného ročníka, v tomto prípade vidíme výsledky štandardov z matematiky pre 5.ročník.

Takisto viete porovnať triedy, ktoré písali ten istý test. Zvoľte "Filter udalostí" a zaškrtnite vo všetkých triedach ten istý test.

Aby ste mohli vidieť tieto užitočné informácie, stačí ak žiaci vypracujú test online z otázok, ktoré sú zaradené ku štandardom.