Rezultatų palyginimas pagal klases ir pagal standartus

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

„EduPage“ administratorius gali peržiūrėti mokinių rezultatus pagal atskirus standartus / temas ir pagal klases.
Kairiajame meniu pasirinkite „Standartai“ ir spustelėkite „Palyginti pagal standartus“.

Galite pasirinkti visas vieno lygio klases. Pavyzdyje matome 5-tų klasių matematikos rezultatus.

Galite palyginti klases, kurios sprendė tą patį testą. Pasirinkite „Filtruoti priskyrimus“ ir pažymėkite tą patį testą kiekvienai klasei.

Norėdami peržiūrėti šią naudingą informaciją, tiesiog leiskite mokiniams atlikti internetinį testą, kuriame klausimai yra priskirti standartams.