Ako si urobiť kópiu karty? (svojej, školskej alebo globálnej)

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Označte kartu, ktorú chcete skopírovať. Kliknite na ikonu duplikovania v hornom menu.

Ak chcete vytvoriť samostantnú kópiu otázky vyberte možnosť vytvoriť kópiu bez zoskupovania.

Stlačte Hotovo.


Vytvorila sa kópia karty, ktorú môžete ďalej editovať. Túto kópiu karty nájdete obvykle úplne hore ako prvú kartu. Systém karty zoraďuje podľa dátumu vzniku.

Ak chcete otázku dať do skupiny s pôvodnou otázkou, kliknite na Vytvoriť kópiu karty v rovnakom zoskupení. Viac o zoskupeniach otázok tu: Zoskupenia otázok, varianty testov

Upozornenie: zoskupovanie kariet je možné vytvárať len z vlastných kariet, nie je možné vytvárať zoskupenie s globálnou alebo školskou kartou. Z globálnej/školskej karty si môžete urobiť len kópiu bez zoskupovania.

Iný spôsob kopírovania karty vlastnej editovateľnej karty: =Ako urobiť kópiu svojej karty?